Om oss - Fönsterputs24

Om oss - Fönsterputs24

Om oss och hur vi ser på fönsterputsning

Fönsterputs24 är ett företag med en erfaren ledning som har ambitioner att växa i lugn takt tillsammans med våra kunder. Vi utför allt inom fönsterputs som fönsterputsning på höga höjder, fönstertvätt och fönstertätning åt konsumenter, med eller utan RUT-avdrag. Fönsterputs24 tecknar gärna förmånliga avtal med företag och andra organisationer vi återkommande fönsterputsning.

Vår personal står i centrum för att garantera en jämn och hög nivå på våra tjänster.

Bästa möjliga personalpolitik lägger en grund för en trivsam arbetsplats och genomsyrar arbetet vi utför hos våra kunder. Vår personal utbildas återkommande i städsystem, produktval och miljö.

Vi lägger stor vikt vid kommunikation där alla som jobbar på Fönsterputs24 hjälper till att skapa bra relationer med våra kunder. Till vår hjälp har vi skapat verktyg och rutiner för att enkelt fånga upp frågor och önskemål. Läs mer om våra rutiner under rubriken Garanti & policy.

Vi ser vi till att alltid rekommendera samt använda certifierade städprodukter som är miljömärkta med Svanen eller liknande. Vid inköp tittar vi alltid på faktorer som sustainability och kvalitet. Självklart åker vi alltid med kommunala färdmedel om möjligheten finns. Miljöarbetet syns i dagliga arbetet och vår personal får utbildning kontinuerligt i miljöfrågor och produkter.

Synonymer till företag

  • rörelse, firma, bolag, affär, affärsrörelse, industri, verksamhet, anläggning, etablissemang

Wikipedia information om företag

Företag Ett företag kan bestå av en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som den samordnar. Resurserna kan till exempel vara arbetskraft, kapital, teknik och information. Ändamålet med samordningen kan vara att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster.Ett mindre företag kan exempelvis vara organiserandet av ett barnkalas. Beroende på hur mycket man 'tar för sig' kan även ett sådant bli ett stort företag. Ett företag kan drivas i olika former beroende på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera. Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en smalare innebörd, där det definieras som en sammanslutning av personer som bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål. Samtidigt har skatteverket sina egna definitioner. I skattemässigt hänseende räknas exempelvis inte alltid företaget ideell förening som ett företag, medan en ekonomisk förening för dem alltid är ett företag. Företag är inte synonymt med kärnverksamhet. Företaget är en samhällsform som via införskaffandet av tillgångar kan bedriva försäljning med en viss kärnverksamhet. Vissa typer av företag saknar kärnverksamhet och därmed också försäljning, de refereras då till som holdingbolag.