Fasadtvätt - rent från mögel & alger - Fönsterputs24

Fasadtvätt - rent från mögel & alger - Fönsterputs24

Fasadtvätt

Dags att göra en fasadtvätt av huset. Ta bort eventuell mögel och alger genom att boka en fasadtvätt.

En fasadtvätt kan behövas av olika anledningar, den vanligaste anledningen är alger och mögel på fasaden men många gånger behövs även en rengöring göras innan man exempel målar huset. Andra anledningar är att om man inte rengör fasaden kan själva skyddsbarriären av huset bli sämre och skapa mer slitage.

Olika metoder för olika fasader

  • Stenfasad – tvätta med ett hetvattenstryck samt reserverande dysa
  • Träfasad – tvätta med vattengenomlöpande borstar av polyester eller polypropylen
  • Putsade fasader – tvättas med ultrarent vatten eller kemikalierengöring samt spolning med varmt vatten

 

Att utföra en fasad tvätt är viktigt både för livslängden av väggen samt för att minska risker så som tillkommande fuktskada. Det är vanligt att mögel och alger bildas på väggen av en fasad på grund av vårat varierande klimat.  Du bör därför göra en fasadtvätt direkt när du ser att det behövs.

Tvätta fasad | Bästa multirengöringsmedlet | ABNET | Smutser rinner av som i en TV shop reklam...

Wikipedia information om Fasad

Fasad Fasad är en arkitektonisk term för en yttersida, ofta framsidan, på en byggnad. En fasad måste vara synlig utifrån, så en husvägg som står mot nästa hus kan inte kallas fasad. Ordet kan också beteckna en ritning som visar fasaderna på en byggnad. Fasad eller prospekt är också benämning på framsidan av orgelhus. I fasaden finns ofta ljudande eller stumma pipor. Fasad eller avfasad är ett byggbegrepp, där man menar en icke skarp kant på en byggnadsdel.

Synonymer till fasad

  • framsida, yttersida, front, exteriör; yta, yttre, utanpåverk, skal