Professionell fönsterputsutbildning - Fönsterputs24

Professionell fönsterputsutbildning - Fönsterputs24

Fönsterputsare Utbildning

Vill du utbilda dig till professionell fönsterputsare. Utveckla dig själv inom redskap och tekniker och lär dig att bemästra konsten som fönsterputsare.

Att bara putsa fönster upp och ner är inte samma sak som att vara utbildad inom ämnet, beroende på glasytan och storleken krävs olika tekniker för att et så bra resultat som möjligt ska uppnås.

 

Exempel på vad utbildning kan innehålla

  • Putstekniker
  • Planering
  • Hantering
  • Putsning med stång
  • Putsning med renvatten och borste
  • Skrapning av färg
  • Väderförutsättningar

 

Beroende på var man utbildar sig så kan priset variera men den ungefärliga kostnaden är ungefär 1500kr

Efter avslutad kurs brukar man även få diplom som bevisar att du är utbildad som professionell fönsterputsare.

STÄDSKOLAN: Putsa fönster - traditionella metoden är bäst!

Wikipedia information om Utbildning

Utbildning Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter. Med Lev Vygotskijs syn innebär all utbildning att individen fostras till förståelse av den kulturella begreppsvärlden. Utbildning bedrivs i en mängd olika former världen över, och allas rätt till utbildning räknas till de mänskliga rättigheterna. Under 2000-talet har frågor om utbildning blivit alltmer omdiskuterat kopplat till frågor om ekonomisk utveckling och globalisering.Enligt en internationell standard är utbildningssystemet som regel indelat i grundskola (eller primärskola), sekundärskola (ett stadium motsvarande gymnasieskola), och högre utbildning, som kan vara högskola eller universitet. Till detta kommer utbildning under tidig barndom, förskola. Sekundärskolan kan vara en yrkesskola, ett gymnasium eller förberedande skola inför universitet. Därtill brukar möjlighet till vuxenutbildning finnas, samt specialskolor och särskolor. I vissa länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till reguljär skola. Skolor och universitet kan vara allmänna (statliga eller kommunala) eller privata eller drivas i form av friskolor. Utbildning utanför det traditionella utbildningssystemet ges även av andra organisationer, till exempel företag, samfund, fackförbund, och folkrörelser. En fullgjord utbildning avslutas som regel med en examen eller en legitimation.

Synonymer till utbildning

  • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper