Fönsterputsabonnemang - Fönsterputs24

Fönsterputsabonnemang - Fönsterputs24

Fönsterputs abonnemang

Vill du ha hjälp med att få dina fönster putsade och vill ha det kontinuerligt, skaffa då ett fönsterputs abonnemang.

Med ett abonnemang för fönsterputsning kan vi regelbundet putsa dina fönster utvändigt utan att du behöver boka för varje tillfälle, Du få själv bestämma nä och hur ofta vi ska komma.

 

Ungefärliga abonnemangstider

  • 4 veckors intervall
  • 8 veckors intervall
  • 12 veckors intervall

Det går även att anpassa efter egna önskemål

 

Invändig putsnings tillägg

Ett av dom vanligaste tilläggen nä man har fönsterputs abonnemang är att vilja ha invändig putsning av fönster några gånger under året.

Du kan lätt och enkelt boka med en bestämd intervall eller bara när du känner att det behövs. Många gånger får man även ett lägre pris som abonnemangs kund när man vill ha en  kompletterande tjänst.

 

Abonnemang för företag

Som ett företag kan fönsterputsnings abonnemang vara väldigt trevligt att ha, med den kontinuerliga fönsterputsningen blir det trivsamt för både kunder och medarbetare.

För dig som hart företag innebär detta att vi putsar skyltfönster eller kontorsfönster  med jämna intervaller utan att man behöver boka vid varje tillfälle.

Förutom invändig och utvändig putsning kan du även komplettera och får skyltrengöring eller fasadtvättning gjort.

Fönsterputsabonnemang hos Städax

Wikipedia information om Abonnemang

Abonnemang Ett abonnemang är ett standardavtal, där en leverantör levererar en återkommande vara eller tjänst till en kund för viss tid eller tills vidare. Det kan till exempel vara ett avtal där kunden får el levererad, får en dagstidning hemlevererad, får använda en viss mobiloperatör, kan se på betal-TV via kabel eller satellit. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa möjlighet att påverka innehållet utan har att välja att antingen acceptera det eller välja annan leverantör där sådan finns. Kunden kallas ofta abonnent. I takt med digitaliseringen har det blivit vanligt att nyttja abonnemang eller prenumerationer på digitala tjänster som musik (t.ex. Spotify), film och TV (t.ex. Netflix) eller digitala dagstidningar. Abonnemang för film/TV/video har i Sverige växt fort och ökade med 20 procentenheter mellan 2016 och 2019. Ökningen skedde brett i befolkningen. En undersökning från 2019 visade att 58 procent av de svenska internetanvändarna betalade för abonnemang för film/TV/video, 57 procent betalade för musik och 48 procent betalade för digitala dagstidningar. Det var i synnerhet den yngre halvan av den svenska internetbefolkningen som betalade för både film och musik på internet medan det i huvudsak är pensionärer som betalar för digitala tidningsprenumerationer.

Synonymer till Abonnemang

  • förhandsbeställning, förutbeställning, beställning för viss tid, prenumeration, subskription, teckning, subskribering, säsongkort