RUT-avdrag för fönsterputsning - Fönsterputs24

RUT-avdrag för fönsterputsning - Fönsterputs24

Så fungerar rutavdraget

När du anlitar ett företag för rutarbete kan du få skattereduktion, så kallat rutavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Företaget får dra av högst 50 procent av arbetskostnaden på fakturan. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är företaget som ansöker om rutavdrag åt dig. Här kan du läsa om hur rutavdraget fungerar.

Är det ett rutarbete eller rotarbete?

Rutarbeten

Rutarbeten är arbeten som vanligtvis utförs av hushållen själva och inte kräver någon specialistkunskap. Det kan till exempel vara att städa, skotta snö, klippa gräset eller få hjälp med personlig omsorg.

Vissa arbeten är rutarbeten trots att de sällan utförs av de som bor i bostaden. Det gäller till exempel trädfällning, flyttjänster, it-tjänster samt reparation och underhåll av vitvaror.

Rutarbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad. Undantaget är tvätt vid tvättinrättning, då arbetet utförts utanför hemmet.

Rotarbeten

Rotarbeten är arbeten som görs för att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan bestå av att bygga om och bygga till bostaden. Rotarbete kan också vara reparation och underhåll, då bostaden återställs till, eller bibehålls i, ursprungligt skick. Rotarbete kan också vara vissa typer av installationer som medför en del byggarbete och där inventarier är fastmonterade i byggnaden, till exempel en värmepumpinstallation.

Även viss rengöring kan räknas som rotarbete, till exempel:

byggstäda grovsopor och material efter ett rotarbete
rengöra altaner med avancerad utrustning, för att ta bort mögel och inför målning
rengöra tak och fasader
rensa avlopp och rengöra ventilationen, till exempel imkanaler och fläktmotorer, samt att städa efteråt.

Rotarbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i eller använder som fritidsbostad. Det är olika regler för småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter.

Rutarbetet ska utföras i din bostad

För att du ska ha rätt till rutavdrag ska tjänsten utföras i eller i nära anslutning till din bostad, till exempel i trädgården. Undantaget är tvätt vid tvättinrättning, då arbetet utförts utanför hemmet. Du behöver inte äga bostaden som tjänsten utförs i för att ha rätt till rutavdrag. Det räcker med att du använder bostaden helt eller delvis som sitt hem. Om du hyr ut bostaden kan du inte få rutavdrag för tjänster som utförs medan bostaden är uthyrd. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus räknas inte som ditt hem, exempelvis gemensam entré och trappuppgång.

Olika typer av bostäder kan räknas som kundens hem

För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende. Du kan få rutavdrag för arbeten i din permanentbostad, ditt fritidshus och bostäder som du hyr för en kortare eller längre tid.

Även den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller dina föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen kan du dock inte få skattereduktion för den del av bostaden som hen nyttjar. Skatteverket anser att du inte kan ha din fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.

Garage och förråd räknas som en del av bostaden i ett småhus. Däremot räknas inte gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus som bostad, till exempel förråd och entré.

Bostaden ska finnas inom EU/EES eller Schweiz. Reglerna för rutavdrag är desamma som om arbetet hade utförts i Sverige.

Barns och förälders hem

Du kan få rutavdrag för tjänster som utförs i din förälders hem om det är du har haft utgiften för tjänsten.

Som förälder kan du dock inte få rutavdrag för tjänster som utförs i ditt barns hem. Det gäller även om föräldern använder bostaden ibland, till exempel vid tjänsteresa.

Hur fungerar RUT-avdraget 2016?

Wikipedia information om RUT-avdrag

RUT-avdrag RUT-avdrag syftar på den reform som möjliggör skatteavdrag på hushållsnära tjänster i Sverige. Begreppet är en akronym för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Skattereduktionen är på maximalt 50 % av arbetskostnaden, och får maximalt uppgå till ett visst belopp per person och år (läst 2018).

Vad betyder RUT-avdrag?

  • eller rutavdrag, även rut-avdrag (av renhållning, underhåll, tvätt) skatteavdrag för arbetskostnader på hushållsnära tjänster (enligt samma regler som ROT-avdrag, se d. och)